VOOR BEDRIJVEN EN ZELFSTANDIGENFiscaal en boekhoudkundig advies

Wij geven doorlopend advies aan bedrijven, professionals en ondernemers zodat zij kunnen voldoen aan hun fiscale verplichtingen.

Ons team van hooggekwalificeerde professionals weet hoe u uw fiscale verplichtingen bij de overheid moet nakomen. Wij stellen de rekeningen van de vennootschap op en, in het geval van particulieren, de boekhouding; wij zoeken mogelijke belastingbesparingen en voldoen aan de geldende regelgeving. U kunt gedetailleerde informatie raadplegen in onze belasting- en boekhoudadviesdienst op Ibiza

OPRICHTING VAN BEDRIJVEN
Analyse van de beste weg om de beoogde activiteit uit te voeren, en bijstand bij de nodige procedures.
Wij zijn experts in fusies/spin-offs, overnames en verkoop van zaken en bedrijven.
Wij zijn gespecialiseerd in belastingen, inspectiebijstand, claims en beroepen.
Wij adviseren u over de overdracht binnen de familie van bedrijven, persoonlijk vermogen, erfenissen en schenkingen.