LOKALE EN NATIONALE WETGEVINGStedelijke planning

Wij bieden een stadsbeheer- en uitvoeringsdienst met alle nodige juridische diensten om de werkzaamheden of de verkoop te starten.

Onze professionals kennen de lokale, gemeentelijke en algemene wetgeving die ons in een gunstige positie plaatst om u te kunnen adviseren met de beste garanties. Wij bieden een beheer- en uitvoeringsservice op de volgende punten:

TAXATIES
Taxatie van alle soorten eigendommen, bedrijfsruimten, terreinen en percelen, rekening houdend met de nodige controles en vereisten.
AAN- EN VERKOOP
Opstellen van het depositocontract. Het volgen en opstellen van de notariële akten. Registratie van onroerend goed in het kadaster, wijziging van leveringen.
Wij stellen definitieve taxatierapporten op volgens de eisen van de huidige regelgeving. Analyse van gelegaliseerde projecten en oplevering.
Wij adviseren u over de verschillen in grondwaardering naargelang het om landelijke of stedelijke grond gaat. Wij voeren de taxatie van de grond uit volgens het baten- en lastenregime.